Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Hi vọng mới cho bệnh nhân suy tim

Trong so sánh mới đây, một loại thuốc thử nghiệm được đánh giá là có hiệu quả hơn điều trị chuẩn trong phòng ngừa tử vong và nhập viện ở bệnh nhân suy tim. Theo tác giả nghiên cứu , thử nghiệm đã dừng lại sớm vì lợi ích rõ rệt của thuốc mới tên là LCZ696.