Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Nghiên cứu mới về Vitamin D và Đái tháo đường

Nghiên cứu mới từ Đại học Cambridge - UK đã thách thức những nghiên cứu trước đây về việc nồng độ cao của Vitamin D có thể ngăn ngừa Đái tháo đường tuýp 2.

Những nghiên cứu quan sát trước kia cho rằng việc Vitamin D thấp có thể góp phần phát triển Đái tháo đường tuýp 2. Nhưng vì họ nghiên cứu quan hệ nhân quả nên họ chưa thể chứng minh nó: họ chỉ có thể thiết lập mối liên hệ.

Một nghiên cứu di truyền lớn công bố trên tạp chí The Lancet Diabetes and Endocrinology, đưa ra kết luận rằng không có bằng chứng một người có nồng độ vitamin D thấp làm họ phát triển Đái tháo đường tuýp 2. Tác giả TS. Nita Forouhi, người đứng đầu chương trình Dịch tễ học Dinh dưỡng tại Bộ phần Dịch tễ - Hội đồng nghiên cứu Y khoa của Cambridge cho biết:
"Những nghiên cứu quan sát chỉ ra nguy cơ chắc chắn và bền vững về đái tháo đường tuýp 2 đối với nồng độ thấp của vitamin D có thể có vì họ không thể kiểm soát đúng mức những yếu tố gây nhiễu hay nhầm lẫn như mức độ hoạt động thể chất, điều này có thể liên quan đến cả nồng độ vitamin D và nguy cơ đái tháo đường."

Sử dụng dữ liệu sừ nhiều nghiên cứu bao gồm hàng ngàn người châu Âu, TS. Forouhi và cộng sự nghiên cứu mối liên hệ giữa nồng độ vitamin D và nguy cơ đái tháo đường bằng cách khảo sát những gen kiểm soát nồng độ vitamin D trong máu.

Tác giả cũng sử dụng nồng độ 25-hydroxyvitamin D tuần hoàn - được xem là chất chỉ thị tốt nhất cho tình trạng vitamin D - cùng với việc đo lường vitamin D. Sự thiếu hụt được định nghĩa khi có nồng độ trong máu của 25-hydroxyvitamin D dưới 50 nmol/L.

Không có bằng chứng rằng vitamin D thấp gây ra đái tháo đường tuýp 2


Các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa nguy cơ phát triển đái tháo đường tuýp 2 và các gien khác nhau kiểm soát nồng độ vitamin D trong máu.

Họ cũng không tìm thấy mối liên hệ giữa những nồng độ khác nhau của vitamin D và các đặc trưng khác của đái tháo đường tuýp 2 như glucose và glycate hemoglobin; họ cũng không tìm thấy bằng chứng rằng vitamin D thấy gây nên bệnh


Dr. Forouhi says their results echo those of randomized controlled trials - the classic way to test cause and effect links - which have generally concluded taking vitamin D supplements does not stop people developing type 2 diabetes.

TS. Furouhi cho biết kết quả nghiên cứu của họ phản ánh những nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, là cách cổ điển để kiểm tra mối liên hệ nhân quả: "Những khám phá của chúng tôi chỉ ra rằng những  can thiệp nhằm làm giải nguy cơ đái tháo đường tuýp 2 bằng cách tăng nồng độ vitamin D hiện thời là không chính đáng".

Nghiên cứu vẫn phải tiếp tục, đặc biệt với các thử nghiệm kéo dài


Tuy nhiên, "chúng ta vẫn chưa kết thúc chủ đề này", TS. Foruhi kêu gọi những thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu quan sát tốt hơn để đo lường chính xác hơn các yếu tố có thể liên hệ vitamin D và bệnh."Until then, we need to be cautious about vitamin D's potential role in the prevention of type 2 diabetes and stick to things that are proven to work - diet and exercise," she urges.

Bà cho rằng: "Cho đến lúc đó, chúng ta cần thận tròng về vai trò tiềm năng của vitamin D trong việc ngăn ngừa đái tháo đường tuýp 2 mà nên bám vào những yếu tố đã được chứng minh như chế độ ăn và luyện tập."

Một trong những nguyên nhân để tiếp tục kiên trì với việc nhiên cứu mối liên hệ giữa vitamin D và đái tháo đường là sự hợp lý trong việc giải thích về mặt sinh học. Dạng hoạt động của vitamin tương tác với các protein trong tế bào beta sản xuất insulin của tụy. Do đó, người bệnh đái tháo đường có xu hướng có nồng độ vitamin D trong máu thấp.

Một chuyên gia khác bình luận trong một bài báo liên quan rằng nhiên cứu mới cần được giải thích một cách cẩn thận. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kể kết quả của các nghiên cứu ngắn hạn không cho thấy nhiều hi vọng, chúng ta cần tiếp tục chờ đợi kết quả thử nghiệm dài hạn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

"The sky is becoming rather clouded for vitamin D in the context of preventing type 2 diabetes," says Dr. Brian Buijsse, of the German Institute of Human Nutrition in Potsdam-Rehbruecke in Germany.

TS. Brian Buijse - Viện nghiên cứu Dinh dưỡng Con người tại Potsdam - Rehbruecke, Đức cho rằng: "Bầu trời dường như trở nên tối hơn với vitamin D trong vấn đề dự phòng đái tháo đường tuýp 2."

Một số nghiên cứu khác tại Anh cũng cho biết vitamin D không giúp ngăn ngừa biến cố tim mạch và đột quỵ.

(Geeky Medicine dịch, Catharine Paddock PhD - MNT)
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.