Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

FDA cập nhật Quy định về Nhãn thuốc dành cho Phụ nữ mang thai và Cho con bú

LTS (Medscape): Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thông báo về việc sửa lại qui định ghi nhãn thuốc liên quan đến phân loại nguy cơ đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Một số thay đổi bao gồm:

  • Các tiểu mục "pregnancy" (mang thai), "labor and delivery" (chuyển dạ và sinh con) và "cho con bú" (nursing mother) sẽ bị thay thế là "pregnancy" (mang thai), "lactation" (cho con bú) và một phần mới là "females and males of reproductive potential" (phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản).

  • Tiểu mục mang thai và cho con bú sẽ bao gồm thông tin từ nghiên cứu trên người và động vật, đã biết hoặc tiềm năng gây phản ứng có hại đối với bào thai hoặc mẹ và cần thiết phải điều chỉnh liều trong khi mang thai và giai đoạn sau sinh (postpartum).

  • Phần về phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản sẽ bao gồm thông tin về việc kiểm tra tình trạng mang thai, biện pháp ngừa thai và ảnh hướng có thể xảy ra của thuốc đối với việc thụ tinh khi cần.


Quy định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2015 nhưng các nhà sản xuất các thuốc đã được chấp thuận trước ngày này sẽ có một vài năm để thay đổi.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Những cập nhật mới trong Tiêu chuẩn chăm sóc bệnh Đái tháo đường - ADA 2015

LTS: Từ trước tới nay, các hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ luôn là kim chỉ nam trong hoạt động chăm sóc y tế đối với bệnh đái tháo đường. Cuối năm 2014, các tiêu chuẩn mới được xuất bản như một Phụ chương của tạp chí Diabetes Care số tháng 01/2015. Tuy vậy, Tiêu chuẩn chăm sóc y tế bệnh Đái tháo đường ("Standards of Medical Care for Diabetes - 2015") vẫn được xem là một tài liệu riêng biệt, gồm 14 phần; trong đó, mỗi phần phản ánh một vấn đề riêng biệt về bệnh Đái tháo đường. Sau đây là ghi chú về những thay đổi trong bản tiêu chuẩn mới của ADA, bản dịch được thực hiện bởi GeekyMedicine.