Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Sử dụng không đúng thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn để "phê thuốc"

 Tóm tắt

Đang có sự gia tăng các báo cáo về việc sử dụng không đúng một loạt các thuốc kê đơn và không kê đơn (over-the-counter - OTC) cho mục đích tiêu khiển. Việc dùng các thuốc hướng thần là hiện tượng mới và đang lan rộng, bao gồm cả thốc kê đơn và OTC, vì điều này được dùng để tạo ra các ảo giác khi sử dụng nó hoặc dùng kết hợp với các chất khác.
Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề này, nhấn mạnh vào một nhóm các thuốc gần đây nổi lên như là những thuốc bị sử dụng không đúng và sai cách hoặc đã được mô tả trong tài liệu cũng như ghi nhận trực tuyến về xu hướng lạm dụng thuốc.
Những thay đổi nhanh chóng này đặt ra những thách thức cho các chính sách về dược, tâm thần, y tế công cộng và kiểm soát thuốc. Hơn nữa, có thể do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thói quen sử dụng thuốc và tính khả dụng thay đổi, đã gây ra sử chuyển dịch trong hành vi liên quan đến cả thuốc kê đơn và OTC. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên được cảnh báo về nguy cơ sai lệch trong việc sử dụng thuốc kê đơn, nhận biết các ca sử dụng không đúng, cân nhắc khả năng sử dụng sai đa thuốc và ngăn ngừa điều đó khi có thể. Các dược sĩ có thể ngăn ngừa và giảm thiểu việc lạm dụng thuốc và nên tham gia vào can thiệp dựa trên chứng cứ trong việc nhận biết, hiểu và ngăn ngừa việc dùng sai thuốc và tác dụng phụ của việc dùng thuốc không đúng.Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.