Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Steroid có thể ngăn cản sự tăng trưởng ở trẻ hen suyễn

Corticosteroid đường hít có thể ức chế sự tăng trưởng trong năm điều trị đầu tiên ở trẻ em hen suyễn, nhưng liều thấp có thể tối thiểu ảnh hưởng, đây là kết quả của 2 nghiên cứu tổng quan hệ thống công bố ngày 17 tháng 7 trên Cochrane Library.Corticosteroid đường hít là những thuốc hiệu quả nhất để kiểm soát hen suyễn, làm giảm tỉ lệ tử vong do hen suyễn, số lần nhập viện, các cơn cấp, đồng thời nâng cao chất lượng sống. Mặc dù, đây là trị liệu hàng đầu cho hen suyễn dai dẳng, ảnh hưởng của nó ở sự phát triển của trẻ vẫn chưa được định nghĩa trước đó, và khả năng làm chậm phát triển và các tác dụng phụ toàn thân tiếp tục là một vấn đề quan tâm.

Ngoài 7 corticosteroid hiện đang sử dụng toàn cầu (beclomethasone, budesonide, ciclesonide, flunisolide, fluticasone, mometasone và triamcinolone), ciclesonide, fluticasone và mometasone là các thuốc mới hơn và được xem là có mức độ an toàn cao hơn.TS. Linjie Zhang, Khoa Y, Đại học Liên bang Rio Grande ở Brazil, phát biểu trong bản tin mới nhất của Cochrane: "Bằng chứng mà chúng tôi nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em điều trị hằng ngày với corticosteroid đường hít có thể giảm nửa centimet trong suốt năm điều trị đầu tiên. Nhưng tác động này ít rõ ràng trong những năm  sau, không tích lũy, và dường như không đáng kể so với các lợi ích của thuốc trong việc kiểm soát hen suyễn và đảm bảo sự phát triển hoàn toàn của phổi ".

TS. Zhang và cộng sự tìm kiểm các thử nghiệm Cochrane (Cochrane Airways Group Specialised Register), tạp chí hô hấp, tóm tắt hội nghị, ClinicalTrials.gov và cơ sở dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của các nhà sản xuất trong tháng 1 năm 2014 về các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên chia nhóm song song thích hợp.Họ gộp 25 thử nghiệm trong bài tổng quan. Thử nghiệm trên tổng cộng 8471 người tham gia ở độ tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 18 tuổi mắc bệnh hen suyễn nhẹ tới trung bình, dai dẳng, được điều trị với bất kỳ corticosteroid đường hít ngoại trừ triamcinolone. 14 thử nghiệm, bao gồm tổng cộng 5717 trẻ em, được báo cáo về sự phát triển trong giai đoạn một năm.

So với nhóm giả dược hoặc các thuốc không steroid, corticosteroid đường hít làm giảm tỉ lệ phát triển, giảm 0,5 cm so với trung bình của nhóm chứng.

So với nhóm giả dược hay thuốc không steroid, corticosteroid đường hít có liên quan đến sự giảm có ý nghĩa thống kê tốc độ phát triển tuyến tính (-0,48 cm/năm; khoảng tin cậy 95%, -0,65 đến -0,30 cm/năm; P<0,0001) và sự thay đổi đường nền chiều cao (sai khác trung bình, -0,61 cm/năm; khoảng tin cậy 95%, -0,83 đến -0,38) trong suốt năm đầu tiên.

Tuy vậy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tốc độ phát triển tuyến tính giữa nhóm điều trị bằng corticosteroid và nhóm chứng trong năm điều trị thứ 2.

Mức độ ảnh hưởng của corticosteroid trên tốc độ phát triển xuất hiện có lên quan nhiều hơn với các thuốc hơn là với thiết bị hay liều dùng.

Liều thấp có thể giảm tối thiểu sự ức chế phát triển

Theo bài báo thứ hai của TS. Aniela I. Pruteanu, Trung tâm nghiên cứu, Bệnh viên Đại học Sainte-Justine, Khoa Nhi, Đại học Montreal, Québec, Canada, và các cộng sự, nghiên cứu từ 22 thử nghiệm corticosteroid đường hít liều thấp - trung bình ở trẻ em, với dữ liệu trên những liều khác nhau của các tất cả các thuốc ngoại trừ triamcinolone và flunisolid. 3 thử nghiệm kéo dài ít nhất 1 năm trên tổng cộng 728 trẻ em, 1 thử nghiệm 3 liều khác nhau.

"Only 14% of the trials we looked at monitored growth in a systematic way for over a year," said senior author Francine Ducharme, MD, also from the Department of Pediatrics, in the news release. "This is a matter of major concern, given the importance of this topic."

"Chỉ có 14% thử nghiệm mà chúng tôi theo dõi sự tăng trưởng theo một cách hệ thống trên một năm. Đây là vấn đề quan tâm chính, cho thấy tầm quan trọng của đề tài này", theo tác giả thứ hai TS. Francine Ducharme, cũng từ Khoa Nhi.

3 thử nghiệm cho thấy sự giảm liều corticosteroid khoảng 1 nhát mỗi ngày có liên quan đến việc cải thiện sự tăng trưởng khoảng 0,25 centimet trong một năm.

"Chúng tôi khuyến cáo rằng nên dùng liều hiệu quả nhỏ nhất cho trẻ hen suyễn cho tới khi các kết quả sau này được công bố. Sự tăng trưởng cần được ghi nhận ở mọi trẻ điều trị với corticosteroid đường hít cũng như trong mọi thử nghiệm trong tương lai về corticosteroid đường hít ở trẻ" - TS. Ducharme.

Sự ức chế tăng trưởng thay đổi giữa các nghiên cứu,  có thể một phân là do sử dụng các thuốc cụ thể và/hoặc yếu tố khác ảnh hưởng đến sự tăng trưởng.

"Kết luận về việc một thuốc tốt hơn thuốc khác nên được xác nhận bằng các thử nghiệm so sánh trực tiếp các thuốc trong tương lai"

Những nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo cần thêm các thử nghiệm dài hạn và thử nghiệm so sánh các liều khác, đặc biệt ở trẻ hen suyễn nặng cần liều cao corticosteroid.

"In prepubescent school-aged children with mild to moderate persistent asthma, a small but statistically significant group difference in growth velocity was observed between low doses of [inhaled corticosteroids] and low to medium doses of [hydrofluoroalkane]-beclomethasone equivalent, favouring the use of low-dose ICS," Dr. Pruteanu and colleagues conclude. "No apparent difference in the magnitude of effect was associated with three molecules reporting one-year growth velocity, namely, mometasone, ciclesonide and fluticasone. In view of prevailing parents' and physicians' concerns about the growth suppressive effect of [inhaled corticosteroids], lack of or incomplete reporting of growth velocity in more than 86% (19/22) of eligible paediatric trials, including those using beclomethasone and budesonide, is a matter of concern."

These reviews received no external funding. The authors have disclosed no relevant financial relationships.

TS. Pruteanu và cộng sự kết luận: "Trẻ em trong độ tuổi đi học với hen suyễn dai dẳng nhẹ đến trung bình, đã quan sát thấy có sự khác biệt nhỏ nhưng có ý nghĩa thống kê về tốc độ tăng trưởng giữa liều thấp [corticosteroid đường hít] và liều thấp đến trung bình của [hydrofluoroalkane]-beclomethasone tương đương, ưu tiến ICS. Không có sự khác biệt rõ ràng về cường độ ảnh hưởng liên quan đến tốc độ tăng trưởng năm thứ nhất của 3 chất: mometasone, ciclesonide và fluticasone. Trong bối cảnh, mối quan tâm phổ biến của cha mẹ và bác sĩ liên quan đến ảnh hưởng ức chế tăng trưởng của [corticosteroid đường hít], vẫn còn thiếu hoặc không hoàn thiện báo caoos về tốc độ tăng trưởng của hơn 86% (19/22) thử nghiệm trẻ em thích hợp, bao gồm những trẻ sử dụng beclomethasone và budesonide, đây là vấn đề cần quan tâm"

Bài tổng quan không nhận hỗ trợ bên ngoài. Các tác giả không có liên hệ tài chính.

Cochrane Library. Phát hành ngày 17 tháng 7 năm 2014. Zhang abstract, Pruteanu abstract

(Medscape)

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.