Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ Đái tháo đường gia tăng khi sử dụng Statin

Nguy cơ khởi phát Đái tháo đường tuýp 2 gia tăng khi sử dụng liệu pháp statin, đây là điều đã được xác nhận. Tuy nhiên, lợi ích của statin vẫn vượt trội hơn nguy cơ một cách rõ ràng, điều này xuất phát từ một nghiên cứu và phân tích dựa trên dân số mới, đông đảo.

Khám phá này được đăng tải trực tuyến ngày 26 tháng 6 trên Diabetes Care bởi TS. Giovanni Corrao và các cộng sự, thuộc bộ phận Thống kê sinh học, dịch tễ và y tế công cộng - Đại học Milano-Bicocca, Milan, Italy.

TS. Corrao và cộng sự cho biết: Nghiên cứu, bao gồm cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe của 115 709 bệnh nhân sử dụng statin với thời gian theo dõi trung bình 6,4 năm mỗi bệnh nhân, "đã mở rộng những kết quả trước đây về sự gia tăng nguy cơ Đái tháo đường đối với liệu pháp statin theo các bằng chứng được đưa ra về sự liên quan rõ rệt giữa việc tuân thủ liệu pháp statin và nguy cơ khởi phát đái tháo đường trong điều kiện thực tế."

Nhưng họ cũng chú ý rằng nó xuất hiện từ những khảo sát dựa trên biến cố "cho thấy lợi ích của statin trong việc giảm biến cố tim mạch rõ ràng là áp đảo nguy cơ đái tháo đường"

TS. Naveed Sattar, Giáo sư Y học chuyển hóa tại Đại học Glasgow, Scotland, đã phát biểu rằng nghiên cứu này đã giúp hỗ trợ cho các kết luận của các tổng quan thử nghiệm lâm sàng gần đây từ tiểu ban đái tháo đường của Ủy ban Hiệp hội  Chuyên gia Lipid về Tính an toàn của Satin tại Hoa Kỳ, mà ông là tác giả cao cấp.

Bình luận về nghiên cứu mới này, TS. Sattar nói: "Đây là sự theo dõi, và với nó, luôn có những nhầm lẫn tiềm ẩn, điều này khó có thể khắc phục hoàn toàn bằng những thiết kế. Điều đó đã dẫn đến đề nghị một sự liên kết sử dụng sự chấp thuận để nó phù hợp với các dữ liệu lâm sàng.

Ông cũng đồng ý với kết luận về lợi ích/nguy cơ của tác giả: "Lợi ích trên mạch của statin vẫn quan trọng, và phải nhớ rằng một đề xuất tốt sẽ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Một số đề nghị rằng nguy cơ đái tháo dduwongf ở một số người sẽ đối nghịch với lợi ích về bệnh tim mạch, đặc biệt là liều cao statin, nhưng phải nhớ rằng việc ngăn ngừa 1 biến cố tim mạch nặng là 'lớn hơn hoặc bằng' 1 ca đái tháo đường, nên việc tranh luận cần được xem xét cẩn thận"

Không có sự khác biệt giữa các Statin có hiệu lực


Ở nghiên cứu mới, bệnh nhân có tuổi trung bình 62 tuổi được kê toa statin lần đầu liên. Không có ai được chuẩn đoán đái tháo đường trước đó. Sau khi theo dõi, 9,6% của toàn bộ nhóm thử nghiệm xuất hiện đái tháo đường, với tốc độ 14,9 trên 1000 người-năm.

Việc sử dụng được định nghĩa với tỉ lệ các ngày bệnh nhân sử dụng thuốc chia cho số ngày theo dõi, gọi là "tỉ lệ ngày bao phủ - proportion of day covered (PDC)". 37,1% số bệnh nhân sử dụng liệu pháp rất thấp (PDC < 25%), 20,2% số bệnh nhân sử dụng liệu pháp thấp (25% - 49%), 18.4% sử dụng liệu pháp trung bình (50% - 75%) và 24.4% sử dụng liệu pháp cao (>75%).

Sau khi hiệu chỉnh tuổi (liên tục), giới tính, liệu pháp statin hàng đầu, việc sử dụng đồng thời thuốc, tiền sử bệnh tim mạch và phân loại theo chỉ sổ bệnh tật Charlson, tỉ số rủi to tiến triển đái tháo đường so với nhóm sử dụng liệu pháp rất thấp là 1,12 đối với nhóm thấp, 1,21 với nhóm trung bình, 1.32 với nhóm cao. Tất cả đều khác biệt có ý nghĩa thống kê (khoảng tin cậy 95% không bao gồm 1).

Statin được sử dụng bởi người tham gia bao gồm simvastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin và rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca): phân chia phân tích theo statin hiệu lực thấp và cao không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tác động của statin trên nguy cơ đái tháo đường.

Tính toán lợi ích/nguy cơ

Dựa trên những dữ liệu này, tác giả ước tính khoảng 280 bệnh nhân được điều trị liên tục sẽ gây ra 1 ca đái tháo đường mỗi năm.

Ngược lại, một nghiên cứu meta-analysis của 7 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy statin làm giảm 1 biến cố tim mạch và mạch máu não lớn ở mỗi 40 bệnh nhân điều trị.

TS. Corrao và cộng sự kết luận: "Dù sao, khả năng bảo vệ tim mạch của statin xuất hiện vượt trội hơn tỉ lệ gia tăng đái tháo đường một cách đáng kể."

TS. Sattar cho rằng: "Về cơ bản, ảnh hưởng statin - đái tháo đường là có thực. Thông điệp mấu chốt cho các nhà lâm sàng là cần nhấn mạnh với bệnh nhân là có thể bù đắp cho nguy cơ đái tháo đường do statin bằng cách thay đổi lối sống."

TS. Corrao không có liên quan tài chính. Các đồng tác giả được liệt kê trong bài báo. Sattar thuộc ban cố vấn của Kowa, Sanofi và Amgen.

(Diabetes Care. Xuất bản trực tuyến ngày 26 tháng 6, 2014. Abstract)

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.